Priser

Prisene gjelder persontransport, pr. 1.januar 2018.

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
47,00
15,58
6,05
107,00
fra 249 til 250

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 5-8 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
65,00
21,79
8,47
166,00
349

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 9-12 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
85,00
28,00
10,89
223,00
451

Dagtid, Man-Fre 06:00-18:00, 13-16 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
103,00
34,21
13,31
285,00
550

Kveldstid, Man-Fre 18:00-24:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
57,00
18,85
7,32
130,00
303

Helg/Natt, Man-Fre 00:00-06:00 + Lør/Søn, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
63,00
21,03
8,17
149,00
338

Lør 06:00-15:00, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
57,00
18,85
7,32
130,00
303

Høytid, 1-4 passasjerer

Startpris
Kr pr km
Kr pr min
Minstepris
Jamførpris*
68,00
22,59
8,77
155,00
363

*Jamførpris = prisen på en tur som har starttakst + 8 km kjøring + 13 minutter pris.

Eksempel:

Jamførpris 1-4 Personer vil ha kr 46 + (8km x kr15,28)=kr 122 + (13 min x kr 5,94)=kr 77 = kr245,-

Tillegg for kveld: 21%
Tillegg for natt/helg: 35%
Tillegg for lørdag: 21%
Tillegg for høytid: 45%